5 kỹ năng quan trọng đáng để học

1. 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 – Kỹ năng thuyết trình/nói trước đám đông Đây là kỹ năng chúng mình sẽ cần dùng tới rất nhiều: dù đó là trình bày một vấn đề trong cuộc họp, nói ra quan điểm cá nhân, để đóng góp và tạo nên sự ảnh hưởng,…𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑟𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛: Học từ những speaker […]

Xem bài viết