Trân trọng từng phút giây sống

HÃY TRÂN TRỌNG THỜI GIAN TỪNG PHÚT GIÂY

THỜI GIAN ĐƯỢC ĐO BẰNG GÌ? Thời gian được đo bằng hơi thở, chứ không phải đo bằng giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm… như chúng ta thường nghĩ lâu nay. Bạn còn thở tức là bạn còn sống. Bạn sống thì bạn mới có thời gian. Bạn hết thở là bạn chết. Bạn chẳng […]

Xem bài viết