Kỹ thuận Phân tích cổ phiếu

Phân tích ngắn mã cổ phiếu DPG – CTCP Đạt Phương

Tại vị trí cây nến số 1: Giá vượt đỉnh nhưng khối lượng thể hiện No Demand-không có nhu cầu. Breakout với khối lượng thấp hơn 2 phiên trước là điều không mấy tích cực. Phiên hôm sau, đóng nến với trạng thái No Supply Bar, thể hiện không có nguồn cung. Điều này phần […]

Xem bài viết