Như thế nào là tình yêu chân ái

NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH?

Sách - Riview sách

Erich Fromm cho rằng: “Tình yêu chân chính bắt nguồn từ tình yêu có năng suất, nó có thể tăng khả năng yêu thương của con người và năng lực cống hiến mọi thứ vì người khác”.

Thế nào là tình yêu có năng suất? Fromm chia tính cách xã hội của con người thành hai loại: Có năng suất và phi năng suất.

Trong cấu trúc này, tình yêu phi năng suất lại có thể chia làm 4 loại:

Tình yêu tiếp nhận. Kiểu yêu này thường biểu hiện bằng sự không ngừng nhẫn nhịn và tiếp nhận; có thuộc tính chịu ngược đãi, thiếu tự tôn và tính chủ động.

Tình yêu lợi dụng. Kiểu người này sâu trong nội tâm của họ có hoài nghi, đố kỵ, giả dối. Tình yêu của họ có tính ngược đãi; dùng sức mạnh và gian dối để đoạt được điều gì đó của người khác.

Tình yêu tích trữ. Những người này không có tự tin với mọi thứ của thế giới bên ngoài. Họ sợ hãi thân mật, cho rằng chỉ có sự chiếm giữ đơn độc là an toàn nhất.

Tình yêu thị trường. Kiểu người này coi mình và người khác thành những sản phẩm có thể giao dịch. Khẳng định giá trị của mình, cũng đánh giá giá trị của người khác, sau đó tìm kiếm để giao dịch.

Mà tình yêu năng suất là tích cực, linh động, có tính sáng tạo, bạn có thể chủ động hi sinh vì đối phương, cũng có thể linh hoạt duy trì nhu cầu của bản thân. Trong một vài thời điểm, bạn có thể đặt nhu cầu của đối phương lên trước bản thân. Cũng có thể từ chối một số yêu cầu không hợp lý của họ. Bạn không bị trói buộc bởi những tiêu chuẩn cứng nhắc; mà là đi tìm đáp án cho mối quan hệ của cả hai một cách có tính sáng tạo.

“Một người biết cách yêu sẽ thông qua tình yêu của mình với một đối tượng cụ thể mà thể hiện ra tình yêu với cả thế giới. Nó không phải kiểu nhiệt tình chinh phục người, cũng không phải là một loại ảnh hưởng có thể cảm động người khác. Nó có đủ các tố chất cơ bản như quan tâm, trách nhiệm, tôn trọng, nhận biết… Yêu là một môn nghệ thuật. Tình yêu có thể tự nhiên gắn kết người khác với xã hội, đồng thời giải thoát con người khỏi (sự tồn tại) cô độc.”

Một người chân chính hiểu cách yêu, tất nhiên cũng là người có khả năng yêu thế giới này. Họ cảm nhận được mình không phải bị động tiếp nhận vận mệnh; mà phải chủ động tạo ra ý nghĩa tồn tại của mình trên thế giới này. Những người chưa có năng lực yêu thế giới, chưa thể làm người chủ động sáng tạo trong thế giới này cũng chưa thể cho đi một tình yêu chân chính.

Bởi vậy tôi vẫn hi vọng, khi bạn đọc cuốn sách này sẽ có dũng khí để bước vào một mối quan hệ thân mật hơn, dũng cảm đối mặt với người khác và chính mình trong mối quan hệ đó.

Trích Tự nhận thức – Con đường dẫn đến tự do – FB: Diệu Thu

Xem thêm các bài viết khác cùng chủ đề Review sách

Tình yêu chân ái

1 thought on “NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *