Cách tính thuế TNCN từ tiền lương

[Thuế TNCN] Bài 3 – Thu nhập từ tiền lương và cách tính thuế TNCN từ tiền lương (Tiếp theo)

Trong Bài 3 về chuỗi bài viết về thuế TNCN; mình sẽ đi sâu về các loại thu thập từ tiền lường và các tính thuế thu nhập các nhân từ tiền lương. Các loại Thu nhập từ tiền lương, tiền công a, Khái quát Thu nhập từ tiền lương tiền công là thu nhập […]

Xem bài viết
Cách tính thuế TNCN

[Thuế TNCN] – Bài 2 – Các loại thu nhập và cách tính thuế TNCN

Hiện nay được chia thành 10 nhóm thu nhập chịu thuế. Trong bài này, mình đi sâu vào 9 loại thu nhập đơn giản và cách tính thuế TNCN. Còn thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ đi sâu phân tích “Bài 3” “CHÚ Ý: CHỈ TÍNH/NỘP THUẾ TNCN KHI NHẬN ĐƯỢC TIỀN” 1. […]

Xem bài viết
Thuế TNCN Cá nhân cư trú

[Thuế TNCN] Bài 1 – Cá nhân cư trú và không cư trú

A. XÁC ĐỊNH CÁ NHÂN CƯ TRÚ VÀ KHÔNG CƯ TRÚ Cá nhân cư trú phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Phải có mặt ở Việt Nam từ 183 trở lên (tính theo năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục từ khi có mặt tại Việt Nam) Trong đó, ngày […]

Xem bài viết