Xây dựng mục tiêu dài hạn

Không có mục tiêu dài hạn, chúng ta chỉ là kẻ lang thang trong cuộc đời

Mỗi người đều có kế hoạch cho cuộc đời mình. Tất cả chúng ta đều tưởng tượng về tương lai sẽ như thế nào, sẽ làm gì, sẽ sống ra sao và thậm chí là chúng ta sẽ sống với ai? Mặc dù mọi thứ hiếm khi diễn ra chính xác đúng như kế hoạch, […]

Xem bài viết