Tự học tiếng Nhật đến N3 như thế nào?

Xin chào, vì mình thấy nhiều bạn đang gặp khó khăn trong việc học tiếng Nhật . Mà thời buổi “covy” lẫn kinh tế khó khăn, nhà bao việc phải lo lấy đâu ra chi phí đầu tư cho ngoại ngữ nữa. Vì thế, bằng kinh nghiệm xương máu của mình trong quá trình tự […]

Xem bài viết