Vực dậy tinh thần

Hãy vực dậy tinh thần ngay ngày hôm nay

Đôi khi sẽ có những lúc chúng ta chán nản chỉ vì sự “CHƯA THỂ THÀNH CÔNG” của chính mình nhưng đừng cho phép mình TỪ BỎ 1. Viết ra những mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu ngắn hạn là những việc làm, kế hoạch được thực hiện giới hạn trong 1 khoảng thời gian […]

Xem bài viết