Spring (shakeout) – Rũ bỏ trong chứng khoán

Spring (shakeout) – Rũ bỏ trong chứng khoán

Bài viết này mình sẽ chia sẻ với mọi người về Spring trong giai đoạn tích luỹ hoặc tích luỹ lại. (nội dung này được viết dưới quan điểm cá nhân của mình). Spring (shakeout) – Rũ bỏ là gì? Bằng yếu tố kỹ thuật hoặc do tác động từ thị trường mà BBs có […]

Xem bài viết