mua cổ phiếu tốt năm 2022

Chứng khoán năm 2022 không còn “dễ ăn”, đừng xuống tiền mua cổ phiếu nếu không trả lời được 3 câu hỏi này

Thứ nhất, câu chuyện tăng trưởng của cổ phiếu là gì?
Thứ hai, thời điểm chốt lời – cắt lỗ cổ phiếu cụ thể như thế nào?
Thứ ba, mức giá mua cổ phiếu đã phù hợp chưa?

Xem bài viết