Cùng có ham muốn tình dục cao, nhưng nam giới có khác nữ giới không?

Xã Hội

Mặt bằng chung, nam giới có ham muốn tình dục cao hơn nữ đã được chứng minh ở một nghiên cứu trên 53 quốc gia theo phương pháp tự đánh giá của hơn 200,000 khách thể (Lippa, 2009). Kể cả đối với những người phụ nữ có ham muốn cao, vẫn có sự khác biệt so với nam giới qua một số yếu tố sau:

1. Tính bền vững / ổn định

Ham muốn tình dục của phụ nữ có sự khác biệt khá lớn theo 2 cách sau:

  • Có sự khác biệt lớn giữa ham muốn tình dục của người phụ nữ này so với người phụ nữ khác
  • Nhu cầu t.ì.n.h dục ở một người phụ nữ cũng biến động liên tục. Nhu cầu của phụ nữ sẽ thay đổi dựa vào chu kỳ kinh nguyệt cũng nhu mong muốn với từng đối tác khác nhau (Grebe et al., 2016).

Trong khi đó, nam giới được cho là “cao đều” và “bền vững” trong một khoảng thời gian. Với từng đối tác khác nhau, họ cũng duy trì mức độ này đều hơn so với nữ (Lippa, 2009).

2. Sự thu hút với người khác

Đối với những người đàn ông có xu hướng đồng tính hoặc dị tính, nhu cầu t.ì.n.h dục cao gắn liền với những đối tác “phù hợp” với xu hướng tính dục của họ (VD: Với nam dị tính, họ bị thu hút mạnh bởi nữ, chứ không phải nam; Với nam đồng tính, họ bị thu hút mạnh bởi nam, chứ không phải nữ)

Trong khi đó, những người phụ nữ dị tính hoặc song tính, nhu cầu tình dục cao gắn liền với sự hấp dẫn ở cả 2 giới tính (cả nam và nữ). Chỉ những người đồng tính nữ mới báo cáo mình bị thu hút bởi phụ nữ chứ không phải đàn ông (Lippa, 2007).

3. Tần suất quan hệ tình dục

Đối với cả nam và nữ, nhu cầu tình dục cao tỷ lệ thuận với với quan niệm “thoải mái” trong vấn đề QHTD và số lượng bạn tình (Ostovich and Sabini, 2004).

Tuy nhiên, với phụ nữ, mối quan hệ giữa tần suất QHTD và nhu cầu tình dục phụ thuộc vào tình trạng mối quan hệ. Trong khi đó, tình trạng MQH lại không ảnh hưởng lắm đến tần suất QHTD của nam giới.

Kết quả này cũng gợi mở về việc: phụ nữ sẽ thể hiện nhu cầu t.ì.n.h dục cao trong 1 MQH bằng việc gia tăng tần suất QHTD. Đối với nam giới có nhu cầu cao, họ có thể dễ dàng gia tăng số lượng bạn tình hơn.

Tham khảo: Tiến sĩ tâm lý học xã hội Madeleine A. Fugère

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *